Бул жерде Сиздин жарнама болушу мүмкүн! 0(707)48-14-46 whatsapp

Бадыраң өстүрүү

Подписаться на эту рубрику по RSS

Бадыраңды сатуу мүмкүнчүлүктөрү

Бадыраң - баалуу жашылча өсүмдүктөрүнүн бири. Тамакка быша элек - көк - 9-12 күндүк түшүмү керектелет. Узундугу 14 см чейин жеткен төрт-беш күндүк жемиштерин корнишон, ал эми эки-үч күндүк мөмө байлагычы пикули даярдоого колдонулат. Бадыраңды чийки бойдон, туздалганКененирээк...

Бадыраңды тигүү схемасы

Бадыраң текши жерге жөөктөрдүн жана кырлардын үстүнө отургузулат. Аны эки катар горизанталдуу тиккенде жөөктөрдүн аралыгын 250-300 см, өсүмдүктөрдүн аралыгын 50- 100 см кылат. Бир погон метрдеги өсүмдүктүн саны 4-7 болот.Кененирээк...

Бадыраң айдоого топуракты жана көчөттү даярдоо

Бадыраңдын тамыр системасы терең эмес. Ошондуктан ал борпоң, семиз, структураланган, тыгыз кыртышты түзбөгөн жерди талап кылат. Участокту даярдоону күздө баштайт. Жерди өсүмдүктүн калдыктарынан бошотуп, тоңдурманы 25-27 см тереңдиктеКененирээк...

Бадыраңды көчөтсүз өстүрүү сорту

Республиканын шарттарында бадыраң ды негизинен ачык грунтта ө стүрө т. Топуракты даярдоо менен тигүүнүн ортосунда убакыт өткө рбөстө н, жерди иштетээр менен бадыраң ды тигүү керек. Себүүнүн мөөнө тү сорттун вегетация мезгилине (сорт жана гибриддер деген таблицаны караңКененирээк...

Бадыраңдардын ачык грунтка тигилүүчү көчөттөрүн өстүрүү шарттары

Бадыраңдардын ачык грунтка тигилүүчү көчөттөрүн өстүрүү шарттары

Көчөт топурак 14-16 градус(С) чейин жылыганда ачык грунтка отургузулат. Ал үчүн көчөттө 3-4 нака жалбырактары болуп, жалбырактары кара-көк түстүү тамыр системасы горшоктун бардык өлчөмүнКененирээк...