Бул ким, ал эмне

Подписаться на эту рубрику по RSS

Кой

Кой жонундо маалымат. Кой адам менен бирге 9 миң жылдай мезгилден бери жашап келатат. Ит менен чочко гана адамга андан мурдараак байыр алышкан. Ал эми уй, жылкы жана тоок андан бир топ кийин колгоКененирээк...

Козукарын

Козу карын жонундо маалымат. Козукарын менен кошо көп учурда анын түбү - ичке узун жипчелери да жулунуп чыгат. Ушул ичке жипчелер анын өзөгү, негизги бөлүгү болуп саналат. Ал эми биз демейдеКененирээк...

Коз танмай

"Коз танмай" кыргыз айылдарында балдардын кеңири тараган оюндарынын бири болгон. Аны азыр деле кээде ойноп калышат. Бул оюнду ойноонунКененирээк...

Көгүчкөн

Когучкон жонундо маалымат. Куштун сүтү болобу? Силер албетте жок деп айтасыңар. Куштун сүтү тууралуу сөз болгондо эмнегедир болбой турган иш деп айтышат. Ошентсе да куштун сүтү болот. КөгүчкөндөрКененирээк...

Кожожаш

Кожожаш жонундо маалымат. Мергенчилик кылып айылын баккан, кийиктерди түп көтөрө кырып, акырында жалгыз калган сур эчкинин каргышына калып, аскадан түшө албай калган Кожожаш жөнүндөгү дастанды баарыңар эле уксаңар керек.Кененирээк...