Кол өнөрчүлүк

Подписаться на эту рубрику по RSS

Зумурут жана зым тарткыч

Зумурут жана зым тарткычЗумурут (Измурут) - Зумуруттан токсон бар, Көрүп барып билип ал» («Семетей») Бүл — зергерчиликтин жердиги, Ачык жашыл түстүү асылзат. Аны менен кыз - келиндердин асем буюмдарын, эр кемерин, ат жабдыктарын жана салттуу нускаларды кооздойт. Бул зер буюмдарынынКененирээк...

Өрмөчүлүктүн көркөм көчөттөрү

Өрмөчүлүктүн көркөм көчөттөрү — Бул буюмга түшкөн көркөм каражаттар. Ал негизинен килем көчөттөрүнө окшошот. Ошентсе да «баргекче», «казан кулак», «кырк мойнок», «бычак учу», «бачайы көчөт», «алтымыш жиптүү ай көчөт», «токсон жиптүү тор көчөт» жана башка ушул өңдүү көркөмКененирээк...

Өрмөчү, өрмөчүлүк жана өрмөк

Өрмөчү (өрүмчү) — өрмө (өрүм) өнөрүнүн чебери. Өрмөчүлүк (өрүмчүлүк) — ат жабдыктарына узануудагы элдик эски ыкмаларынын бири. Бул көркөм кол өнөрчүлүгүнүн татаал түрүнө кирет. Мунун негизги жердиги бир гана кайыш жана көк болот. Өрмө буюмдарын жасоонун маңызы көзгө илээшпеген көктүнКененирээк...

Өрмөкчү

Өрмөкчү — Өрмөк аркылуу таар жараткан уз. ӨРМӨК СОГУУЧУЛУК (өрмөкчүлүк) — Элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Бул — өрмөк аркылуу ийрилген жиптен турмуш-тиричиликке ылайыкташкан ар кандай буюмдарды жасоо ыкмасы. Албетте, мал чарбачылыктуу кыргыздын көркөм өнөрүндө чыйратылганКененирээк...

Өрө кийиз

Өрө кийиз — Бөз үйдүн жабуусу. Түр салынбай, боёлбой, ак менен кара жүндөн калың жасалган кийиздин бир түрү. Өрө кийиз көбүнчө боз үйгө жабууга ылайыкталат. Ал күзгү жүндөн уютулуп, мунун бир жагы боз, экинчи жагы кара болсо ал сөзсүз бышырылат. Өрө кийизКененирээк...

Өтүк (кете, мөкү, көк жеке) — сыйда бут кийим

Өтүк (кете, мөкү, көк жеке) — сыйда бут кийимКош оймолуу, көк жалдуу, Булгаары өтүк, миз таман. «Өкчөсү карыш «көк жеке» Оймо така ичинде, Алтындан кылган жылаажын. Кош коңгуроо жеке сан. Козголсо үнү шыңгырап», («Манас») («Манас» жана «Семетей» эпосторунда көк жеке, жекесаң, упуке, накери, кырмызы маасы деген бут кийимдердинКененирээк...

Үй жыгачтарынын жердиги

Үй жыгачтарынын жердиги. Элдик мүлк боз үйдүн сөөгү, буюмдун негизги бөлүгү. Буга карата үйдүн көлөмү аныкталат. Үй жыгачынын жердигинин бири тал болот. Мунун бир нече түрлөрү бар. Жыгаччылар алардын ич ара касиеттерин таасынКененирээк...