Бул жерде Сиздин жарнама болушу мүмкүн! 0(707)48-14-46 whatsapp

Кол өнөрчүлүк

Подписаться на эту рубрику по RSS

Үзүк

Үзүк — «Үзүгүн аппак бордоткон, Этегин чачы тордоткон» («Манас»), «Үзүгүнүн жээгине, Үч эли кундуз койдурган». (Жеңижок). Бул — боз үйдүн өрө кийизинин бир түрү. Уук үстүнөн келүүчү көлөмдүү жабуусу. Боз үй алдыңкы үзүктөн жана арткы үзүктөн турат. Бул да үзүктөй эле койдун күзгү жүнүнөн уютулатКененирээк...

Үзүк боо

Үзүк боо — «Боегун жакшы кандырган, Боосун терме чалдырган» (Жеңижок). Бул — боз үйдүн боочуларынын бири. Үйдүн үзүгүнөн (эки үзүккө төрт боо) уукту арта айлантып, керегенин билегине байлана турган боо. «Үзүк боо», «кереге чалгыч», «жабык баш боо» — булардын эни бирдей келет. ЭришКененирээк...

Зумурут жана зым тарткыч

Зумурут жана зым тарткычЗумурут (Измурут) - Зумуруттан токсон бар, Көрүп барып билип ал» («Семетей») Бүл — зергерчиликтин жердиги, Ачык жашыл түстүү асылзат. Аны менен кыз - келиндердин асем буюмдарын, эр кемерин, ат жабдыктарын жана салттуу нускаларды кооздойт. Бул зер буюмдарынынКененирээк...

Өрмөчүлүктүн көркөм көчөттөрү

Өрмөчүлүктүн көркөм көчөттөрү — Бул буюмга түшкөн көркөм каражаттар. Ал негизинен килем көчөттөрүнө окшошот. Ошентсе да «баргекче», «казан кулак», «кырк мойнок», «бычак учу», «бачайы көчөт», «алтымыш жиптүү ай көчөт», «токсон жиптүү тор көчөт» жана башка ушул өңдүү көркөмКененирээк...

Өрмөчү, өрмөчүлүк жана өрмөк

Өрмөчү (өрүмчү) — өрмө (өрүм) өнөрүнүн чебери. Өрмөчүлүк (өрүмчүлүк) — ат жабдыктарына узануудагы элдик эски ыкмаларынын бири. Бул көркөм кол өнөрчүлүгүнүн татаал түрүнө кирет. Мунун негизги жердиги бир гана кайыш жана көк болот. Өрмө буюмдарын жасоонун маңызы көзгө илээшпеген көктүнКененирээк...

Өрмөкчү

Өрмөкчү — Өрмөк аркылуу таар жараткан уз. ӨРМӨК СОГУУЧУЛУК (өрмөкчүлүк) — Элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Бул — өрмөк аркылуу ийрилген жиптен турмуш-тиричиликке ылайыкташкан ар кандай буюмдарды жасоо ыкмасы. Албетте, мал чарбачылыктуу кыргыздын көркөм өнөрүндө чыйратылганКененирээк...

Өрө кийиз

Өрө кийиз — Бөз үйдүн жабуусу. Түр салынбай, боёлбой, ак менен кара жүндөн калың жасалган кийиздин бир түрү. Өрө кийиз көбүнчө боз үйгө жабууга ылайыкталат. Ал күзгү жүндөн уютулуп, мунун бир жагы боз, экинчи жагы кара болсо ал сөзсүз бышырылат. Өрө кийизКененирээк...