Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Жусуп Абдрахманов

Жусуп Абдрахманов (Юсуп) (1901, Кунгой-Аксуу болушугу, Чиркей кыштагы, азыркы Ысыккол району, Жаркымбаев айылы - 1938, соогу 1991-жылы Ата-Бейит корустонуно коюлган) - саясий ошондойКененирээк...

Тургош кагандыгы

8-к-дан баш ченинде Батыш Турк кагандыгынын (704-766-ж.) урандыларында Тургоштордун мамлекети пайда болду. Тургоштор «он ок элинин» Дулу конфедерацияга кирген жана Чуй менен Иле дарыялардынКененирээк...

Турдакун Усубалиев

Усубалиев Турдакун (1919-ж. Нарын облусу, Кочкор району, Тендик айылы) - мамлекеттик, саясий ишмер. Кыргыз Эл Баатыры, тарых илиминин кандидаты. 1941-жылы Кыргыз мамлекетининКененирээк...

Усун мамлекети

«Усун» тарыхка кытай династия хроникасынан кирген. Тарыхчы А. Омуркуловдун оюу боюнча «Усун» этноними илгерки турк тилинен которгондо «он урук эл» (ус - урук,Кененирээк...