Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Эрен Улук

Тибет олкосуно жоногон (8-к.) кыргыз элинин элчиси. Маалымат Алтын-Колдогу (Хакасия) кыргыздарга таандыкташ бетине жазылган рунага окшош жазма эстеликте (Алтын-Кол II) жазылган. Бул эстеликКененирээк...