Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Хайду мамлекети

Монгол феодалдарынын сепараттык (борбордук бийликтен болунуп, оз алдынчалыкка умтулуу) кыймылы Орто Азияда оз натыйжасын берген. 1269-жылы Талас суусунунКененирээк...

Жайыл баатыр

Жайыл Конурбай уулу (болжол менен 1703-1705-ж. чен, Алабука районну, Сафедбулон кыштагы - 1770, Чуй ороонунун батыш болугу) - кыргыздын элинин солто аттуу уруусунан чыккан баатыр. Талкан бийдин жакынКененирээк...