Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Таш доору

Таш доору - адам коомунун онугушундогу тарыхый жана маданий мезгил десек болот. Ушул мезгилде эмгек ошондой эле согуш шаймандары таштан даярдалып, жыгач жана соок менен колдонулган. Бул доордунКененирээк...

Текир

Байыркы турк-монгол элдериндеги ыйык кудай тушунугу. Текир элдин тушунугундо кок асман менен байланышкан. Асманды Текир этап, кудай катарыКененирээк...

Толубай сынчы

Эл арасында айтылып жүргөн легенда-уламыштарга кайрылсак 14-15-кылымдарда жашап өткөн кыргыздын белгилүү, атактуу сынчысы ошондой эле акылман-философКененирээк...