Кантип агарса болот

Бетибиз чырайлуу жана таза болуу үчүн үй шартында "кантип агарса болот" жана аз убакыт ичинде? Келгиле бетти үйдөгү каражаттар менен агартуунун жолдорун карап чыгалы.

Кененирээк...

Курман айт

"Курман айт" орозо айтынан 70 күн өткөндө болот. Молдолордун айтканына караганда: "Илгери-илгери Ибрахим деген пайгамбар болгон имиш. Аны кудай жакшы көрөт имиш.

Кененирээк...

Жарамазан

Кыргыз элинде "жарамазан" айтууда жаш жигиттер түн ортолоорунда чогулуп алышып, бардыгы өгүз, эшек, ат минишип, бир ырчы-акынды ээрчишип, айылды, түндү түрө кыдырышып, көбүнчө зоор маалында, айрыкча, малдуу, оокат-кечелүү

Кененирээк...

Сумолок

"Сумолок" - ыйык тамак. Кайнап жаткан казан түбүнө тартып кетпеси үчүн 42 таш салынган. Ал - Манас атанын чоролорунун касиеттүү сүмөлөгү. Б. а. согушкан чоролордун арбагына арналган. 61 же 63 чакмак таш салынган. Ал Муканбет пайгамбардын жашы үчүн арналган.

Кененирээк...

Нооруздагы тазалануу

Жаз жакындаганда кар алдынан шаша, жамырап чыга келген Нооруз гүлдүн өңү көк сыя сыяктанат. Бул - жаз майрамынын белгиси. Тээ, мурунку заманда да кечинде от улуу жагылып, ага баары чогулушуп, "Алас, алас, ар балээден калас!" - деп, оттон аттай, тегерете айланган.

Кененирээк...

Нооруз майрамы

Кыргыздардын "Нооруз майрамы" кайсы доордон бери өткөрүлүп келгендиги тууралуу азырынча так маалымат болбосо да, кыргыздардын кем дегенде сүй сулаласы (581-618-жылдар) доорунан

Кененирээк...

Нооруз

Байыркы кыргыздарда бир жыл ичинде нечендеген майрамдарды өткөрүшкөн. Алардын көпчүлүгү Энесай доорунан бери эл арасында уланып келатат. Атактуу майрамдары "Жаз майрамы", "Күз майрамы" деп аталган.

Кененирээк...