Бул жерде Сиздин жарнама болушу мүмкүн! 0(707)48-14-46 whatsapp

Граждандык коргонуу

Граждандык коргонуу — тынчтык жана согуш мезгилинде СССР калкын жана эл чарбасын массалык жабыркатуучу куралдан коргоо жана душмандын кол салуусунан сактоо максатында жабыркаган жерде жана табият кырсыктарына дуушар болгон райоңдордо куткаруу жана калыбына келтирүү жумуштарын жүргүзүүчү жалпы мамлекеттик коргонуу чараларынынКененирээк...

Дакриоцистит

Дакриоцистит — көздүн жаш баштыкчасынын сезгенүүсү. Мурун бүтүүнүн, конъюнктивиттин кабылдоосу катары пайда болот. Көздөн жаш агып, чылпак чыгат. Жаш баштыкчасын мурун көңдөйү менен бириктирген жаш мурун каналчасынын бүтөлүшүнөн жаш агып чыкпай, баштыкчада чогулуп, ал анан чоюлуп чоңоёт. Жаштын чыкпай, баштыкчада чогулушу былжырлуу челдин, кошумча коңулдардын ооруларында, мурун травмасында жана башка болот. Туруп калган жаш микробдоргоКененирээк...

Дары өсүмдүктөр

Дары өсүмдүктөр — медицинада, ветеринарияда ооруну дарылоо, алдын алуу максатында колдонулуучу өсүмдүктөр. Алардын дарылык касиети составындагы алкалоиддер, гликозиддер, витаминдер жана башка заттардын болушуна негизделген. Дары заттар кээ бир өсүмдүктөрдүн бүчүрүндө, жалбырагында же сабагында; айрымдарынын гүлүндөКененирээк...

Дарылар

Дарылар — дары өсүмдүктөрдөн, жаныбарлардын органдарынан же минерал сырьёдон алынат. Азыркы кезде синтез жолу менен алынуучу Д-дын да саны көбөйүүдө. Д-ды чыгаруу процесси абдан татаал жана көп убакыт талап кылат. Химиялык лабораториялардан жаңы заттар синтезделип, изилдөө үчүн фармакологиялык лабораторияга жиберилет. Фармаколог адистер дары заттарынын таасирин түрдүү жаныбарларгаКененирээк...

Дарыны ашкере пайдалануу

Дарыны ашкере пайдалануу организмге терс таасир тийгизет. Дарынын дозасына жараша дарылоо касиети менен катар организмге тескери таасири да бар. Акыркы жылдарда биологиялык активдүү көп дарылар ачылып, аларды пайдалануу жолдору жана организмге тийгизген таасири белгилүү болду. Мындай биологиялык активдүү дарыларды (сульфаниламиддер, антибиотиктер, гормон дарылары) кеңири колдонууКененирээк...

Дегазация

Дегазация — адамдарды уулануудан алдын алуу максатында ууланган объектилердеги ууландыруучу заттарды зыянсыздандыруу же жок кылуу. Мында ууландыруучу заттар менен булганган жер, курулуш, аба, суу, тамак-аштар, кийим жана башка буюмдар тазаланат. Д-да механикалык, химиялык жана физикалыкхимиялык жолдор пайдаланылат. Д-нын механикалык жолу уу заттарды самын, сода жана башка жуугуч каражаттарды колдонуп, ысык суу менен жууп кетирүү, уу заттардыКененирээк...

Дебилдүүлүк

Дебилдүүлүк — психикалык өөрчүүнүн кечеңдеши; олигофрениянын жеңил түрү. Абстракттуу ой жүгүртүүсү начар болуп, оюна келгенин жасайт. Аларды бир аз окууга, айрым эмгек процесстерин үйрөтүүгө болот; көмөкчү мектепте окутулат (кадимки мектептерде окуй алышпайт). Жаза жана окуй билишет, кенен ой жүгүртө албагандыктан макал-ылакаптын маанисин түшүнүшпөйт, өжөр келишет. Кем акылдыктан көзү көргөнКененирээк...