Березин Илья Николаевич

Березин Илья Николаевич, орус чыгыштаануучусу, түрколог, ирантаануучу, монголтаануучу, Санкт-Петербург университетинин профессору, жашыруун кеңешчи. 1818-ж. 19-июлда Пермь губерниясынын Юго-Камск заводунда тоо иштери боюнча инженердин үй бүлөсүндө туулган. Баштапкы билимди үй шартында алгандан соң, Екатеринбургдагы уездик училищеден, андан соң, Пермь гимназиясынан билим алат. 1834-ж. Казань университетинин чыгыштаануу факультетине келип кирет. Окуу жайда профессор Ф. И. Эрдмандын жетекчилиги астында араб-фарси тилдерин окуп-үйрөнүү боюнча жигердүү эмгектенет. 1837-ж. тарых-филология факультетинин чыгыш бөлүмүн аяктагандан соң, окуу жайда калтырылат, андан соң Астраханга перстер жана татарлардын тилдерин үйрөнүү боюнча жиберилет. Казань шаарына кайтып келип, «Что способствует развитию просвещения и останавливает ход его в державах магометанских» деген темада кандидаттык диссертациясын коргогон. 1841-ж. чыгыш тилдери боюнча магистрлик даражага ээ болот. 1842-ж. Александр Касимович Казембектин атайын көрсөтмөсү менен Дагестан, Закавказье, Аравия, Туркия, Персия жана Египетке үч жылга жергиликтүү элдердин тилдерин, каада-салттарын, адабиятын жана байыркы тарыхын окуп-үйрөнүүгө жиберилген. Анын Чыгыштагы илимий иш-сапары тууралуу билдирүүлөр 1845-1846 жж. Казань университетинин илимий басылмасында жарыяланган. 1855-ж. Петербург университетинин жаңы ачылган чыгыштаануу факультетине чакырылат. 1864-ж. И. Я. Березин «Очерк внутреннего устройство улуса Джучиева» деген темада чыгыш тилдери боюнча докторлук диссертациясын коргойт. 1872-1879 жж. «Русский энциклопедический словарь», ал эми 1880—1884 жж. «Новый энциклопедический словарь» китептерин жарыкка чыгарган. Анын эмгектери Орус императордук археологиялык коомунун журналында ж. б. жыйнактарда жарыяланып турган. 1896-ж. Санкт-Петербургда каза болгон.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)