Бораттар

Бораттар – бор к-таларынын туздары: щелочтуу металлдар МВО2, М2В4О7 жана МВ5О8 туздарын, эки валенттүү металлдар МВ2О4, М2В6О11, МВ4О7, жана МВ6О10, ал эми үч валенттүү металлдар МВО3 туздарын пайда кылат. Щелочтуу металлдар жана аммоний Б. сууда эрийт, калган Б. сууда эрибейт, бирок үч атомдуу спирт-глицеринде эрийт. Көпчүлүк орг. эмес Б. жаратылышта кездешет. Бор к-тасынын оксид, карбонат, гидроксид менен аракеттенишинен ж. б ыкмалар менен алынат. Мис.:

2NaOH+4H3BO3=Na2B4O7+7H2O

Айнек, глазурь, эмаль, карапа, пигменттерди алууда, антисептик, фунгицид катарында, лаб-яда буфердик система даярдоодо колдонулат. Орг. Б. - орто бор к-тасы эфирлери – (RO)3B. R-алкил же арил. Алифаттык Б. - жеңил учуучу суюктук, жашыл жалын менен күйөт. Суу менен гидролиз реакациясына кирип, В(ОН)3 жана ROH пайда кылат. Хлор менен ВСI3, СОСI2 жана HCI аралашмасын берет. Спирттер, фенолдор, диолдор В(ОН)3, В2О3, В(SR)3 BHal3 (BF3 башка) таасир этүүдөн алынат. Антиоксидант, катализатор, майлоочу майларга кошумча зат катары, борорг. бирикмелерди синтездөөдө колдонулат.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)