Физикалык билим берүү

Физикалык билим берүү – окуучуларга жаратылыштын физикалык кубулуштары жана мыйзам ченемдери, материянын түзүлүшү, касиеттери жана кыймылынын мыйзамдарды жөнүндө билим берүү.

Физикалык билим берүүнүн максаты:

Физикалык билим берүү орто мектептен башталат. Башталгыч мектептин «Мекен таануу» курсунун мазмунуна физика илиминин алгачкы элементтери киргизилген. Физикалык айрым кубулуштар, заттардын түзүлүштөрү жөнүндөгү маалыматтар 5-класстын «Табият таануу» курсунда берилген. Ал эми физиканын тутумдуу курсу 7–11-класстарда окутулат. Орто мектептин мамлекеттик билим берүү стандартына жана программага ылайык физика курсу эки баскычтан туруп (7–9, 10–11-класстар), алар өз алдынча бүткөн курс катары каралат.

Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү окуу жайларында физика курсу атайын мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде түзүлгөн окуу планы, окуу программасы жана окуу китептеринин негизинде жүргүзүлөт.

Комментариев: 1 RSS

1 Заман 09-01-2017 23:40

Абдан жакшы ушул темалар боюнча өздүк иштер даярдалса жакшы болмок.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)