Сиябуш

Сиябуш, Сыяпуш — "Манас" эпосунун эпизоддук кейипкери. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча кытай-калмак баатыры. С. чыгыш теги жагынан иран элдеринин мифологиясына таандык. Бул каарман иран элдеринин өтө байыркы эстелиги болгон "Авестада" Сияваршн деген ат менен белгилүү. Фирдоусинин "Шах-Намэсинде" Сиявуш деп аталып өтө сүймөнчүлүк менен сүрөттөлөт. Чыгыш элдеринде, өзгөчө иран-түрк элдеринин фольклорунда С-тун атына байланышкан толгон түрдүү уламыш, мифтер бар. Образдын кеңири тарашына Фирдоусинин "Шах-Намэси" белгилүү роль ойногон. С-тун образы түрк элдеринин фольклоруна узак убакыт мурда киргендиги Кашкарлык Махмуддун "Түрк тилдеринин сөздүгүндө" анын атынын түрдүү уламыштар менен байланышта эскерилиши аркылуу далилденет. Сагымбай Орозбак уулу Фирдоусинин "Шах-Намэси" менен таанышкандан кийин эпоско киргизилген болуу керек.

Сиябуш, Сияпуш, Сиявуш эпониминин мааниси, изилдөөлөргө караганда "кара аттуу чавандес" дегенди билдирет.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)