Башкалар

Подписаться на эту рубрику по RSS

Нооруз майрамы

Нооруз фарсча «навруз» - «нав» - жаны, «руз» - күн дегенден чыккан. Бул майрам эски календарь боюнча 21-мартка (жалган куранга) туура келген Орто Азия элдеринин майрамы.Кененирээк...

Нанды урматтоо

Токчулук токочтон башталат. Куранды биз «ыйык» деп, дааратсыз кармоого ылаажы болбогон сымал нан андан ыйык экендиги шариятта айтылат «Жетпей турсан, курандыКененирээк...

Нан баарынан улук

Нан — ачыган жана ачыбаган камырдан бышырылган кургак азык. Нан турдуу тамактар менен да, озунчо да желет. Ар кайсы элдин турмуш шартына жараша нан жасоо ыкмасы да ар турдуу. Кыргыздарда нан жасалышына,Кененирээк...

Мүнүшкөрлүк

Мүнүшкөр - алгыр куштарды (бүркүт, ителги, карчыга, кыргый, турумтай) таптап, үндөккө келтирип, илбээсин менен андарга сала турган киши. Куштарды таптоодо алгыр куштардын кичине-чоңуна,Кененирээк...