Бул жерде Сиздин жарнама болушу мүмкүн! 0(707)48-14-46 whatsapp

Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

31 август

Жыл сайын "31 август" күнү Кыргыз эли өлкөнүн эгемендүүлүк майрамын майрамдашат. Бул күнү 1991-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кезексиз жыйналышында Кыргызстан "Кыргыз Республикасынын көз каранды эмес декларациясынын" токтомун кабыл алган.
Кененирээк...

Залкарлардын чубатуусу

Кыргыздар насилинен акылман жана жоокер калк. Ааламды түшүнүп, жашоо тиричиликке кабатыр, жолукканга насаат, осуят айткан, көңүлүн эргитип, оюн байыткан, ниет-тилегин тазарткан, адамды ак жолго салган, улуттун байыркы рухий маданиятын
Кененирээк...

Нооруз

Байыркы кыргыздарда бир жыл ичинде нечендеген майрамдарды өткөрүшкөн. Алардын көпчүлүгү Энесай доорунан бери эл арасында уланып келатат. Атактуу майрамдары "Жаз майрамы", "Күз майрамы" деп аталган.
Кененирээк...